บริษัท ไพศาลพิพัช จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ธุรกิจจำหน่าย อุปกรณ์ทำความสะอาด รวมถึงให้บริการทำความสะอาดถนน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพประกอบการให้บริการ เหมาะแก่การใช้งานในยุคของปัจจุบัน